GD-02K-DIN

GD-02K-DIN
Univerzální GSM komunikátor a ovladač na DIN lištu - ovládá a sleduje vzdáleně stav nejrůznějších spotřebičů. Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním. 2x vstup (IN1/IN2), vstup pro teploměr JB-TS-PT1000 (TH+/TH-), 2x výstup REL1/REL2, SIM karta, Micro USB, pomocný napájecí výstup +5Vss/100mA, vnitřní zálohovací Aku - Polymer Lithium-ion 300mAh, doba zálohování cca 3hodiny, napájení 230Vst, odběr max. 3,5W (při sepnutém relé). IP20, rozměry 90 x 36 x 58mm.
Nákup je povolen jen pro přihlášené uživatele.Přihlásit se|Registrujte se
KódJ00630PNSběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů VýrobceJablotron

Univerzální GSM komunikátor a ovladač na DIN lištu - ovládá a sleduje vzdáleně stav nejrůznějších spotřebičů. Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním. 2x vstup (IN1/IN2), vstup pro teploměr JB-TS-PT1000 (TH+/TH-), 2x výstup REL1/REL2, SIM karta, Micro USB, pomocný napájecí výstup +5Vss/100mA, vnitřní zálohovací Aku - Polymer Lithium-ion 300mAh, doba zálohování cca 3hodiny, napájení 230Vst, odběr max. 3,5W (při sepnutém relé). IP20, rozměry 90 x 36 x 58mm.

 

Univerzální GSM komunikátor a ovladač na DIN lištu - ovládá a sleduje vzdáleně stav nejrůznějších spotřebičů. Ovládání
lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním. 2x vstup (IN1/IN2), vstup pro teploměr JB-TS-PT1000 (TH+/TH-), 2x výstup REL1/REL2,
SIM karta, Micro USB, pomocný napájecí výstup +5Vss/100mA, vnitřní zálohovací Aku - Polymer Lithium-ion 300mAh, doba zálohování cca 3hodiny, napájení 230Vst, odběr max. 3,5W (při sepnutém relé). IP20, rozměry 90 x 36 x 58mm.


Použití GD-02K-DIN:

OVLÁDÁNÍ - aktivuje / deaktivuje výstup s možností nastavení
časového impulzu (1 s – 24 h).

SLEDOVÁNÍ STAVU - pomocí vstupu sleduje stav jiného zařízení
(výpadek proudu, poruchu, atd.).

MĚŘENÍ TEPLOTY - s použitím snímače teploty JB-TS-PT1000
měří aktuální teplotu a reportuje překročení nastavené mezní
hodnoty. V tomto režimu lze nastavit reakci spínání vstupu IN2 na
překročení nastavených mezních teplot.

TERMOSTAT - s použitím snímače teploty JB-TS-PT1000 měří
aktuální teplotu a dle nastavené teploty (požadované nebo
nezámrzné) spíná silový výstup REL1 (např. elektrokotel, přímotop
apod.). Požadovanou a nezámrznou teplotu lze vzdáleně SMS
příkazem nastavit a přepínat se mezi nimi. Režim topení
na požadovanou teplotu lze také blokovat vstupem IN1.


POČÍTADLO IMPULZŮ - umožňuje připojit až dva externí měřiče
spotřeby s impulzním výstupem (jako např. elektroměry, plynoměry
či vodoměry) nebo jeden měřič rozlišením nízkého a vysokého
tarifu. Režim počítadla impulzů poskytuje formou SMS informaci
o jejich aktuálním stavu nebo překročení nastavených hladin.


Nízkonapěťové svorky:
TH+/TH-: Vstup pro připojení teplotního snímače
JB-TS-PT1000. Jiný typ teplotního snímače není
podporován. Dbejte na polaritu připojení (červená =
TH+, bílá = TH-). Rozsah měřených teplot je -50
až +150 °C.

GND: Společná svorka pro IN1, IN2 / REL2 a +5 V

IN1: Vstup lze ovládat cizím napětí 0…24V DC, nebo
jakýmkoliv kontaktem typu: tlačítko, vypínač, kontakt relé
apod. Reaguje na sepnutí nebo rozepnutí kontaktu,
případně na překročení nebo podtečení nastavených
hodnot napětí. V rozšířeném nastavení lze měnit čas
zpoždění aktivace nebo deaktivace. Umožňuje také
připojení impulzního výstupu např. elektroměru.

IN2/REL2: Volitelný vstup nebo výstup. Vstup IN2 je chováním
srovnatelný se vstupem IN1. Vstup umožňuje rovněž
připojení impulzního výstupu měřiče např. elektroměru.
Výstup REL2 je signálový polovodičový výstup
s otevřeným kolektorem (spíná proti GND) a je chráněn
proudovou ochranou 100 mA s maximálním
připojitelným napětím 24 V DC.

+5V: Výstup napájení +5V / 100 mA s ochranou proti zkratu
nebo přetížení. Tento výstup není zálohován pro případ
výpadku napájecího napětí. Slouží například pro
spínání externího relé typ RB-524-DIN 250V 16A.

NO, C, NC (REL1): Přepínací kontakt silového relé REL1 s parametry
230 V / 16 A. Kontakty relé jsou galvanicky
oddělené od zařízení a splňují požadavky na bezpečnostní
izolaci 4 kV. Při výpadku napájení 230V, kontakt vždy
rozepne. Po obnovení napájení je možné obnovit stav
výstupu (podle nastavení parametru v SW GD-Link
na záložce „Nastavení“.

L, N: Svorky připojení síťového napájení 230 V AC / 50 Hz.

Technické parametry
Napájení  -  230 V AC / 50 Hz, zařízení třídy ochrany II.
Napájecí příkon  -  střední klidová hodnota 1,2 W (3,5 W při sepnutém relé)
Ochranné jištění  -  1 A; typ A
Vnitřní zálohovací akumulátor  -  Polymer Lithium-ion 300 mAh
Doba zálohování  -  3 hodiny
Pracovní pásmo GSM modulu  -  GSM/GPRS Quad Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Zatížitelnost kontaktů relé REL1:
Maximální spínané napětí 250 V AC; 24 V DC
Odporová zátěž (cosφ=1) max. 16 A
Indukční, kapacitní zátěž (cosφ=0,4) max. 3 A
Zářivky max. 3A / 690 VA
Žárovky (halogeny) max. 1000W
Minimální DC spínaná zátěž 10 mA; 5 V DC
Kontakty relé jsou galvanicky odděleny od zařízení, splňují požadavky na bezpečnostní izolaci 4 kV.
Vstup IN1  -  Vstup je aktivní při spojení s GND, max. 24 V
Vstup / výstup IN2 / REL2
Vstup je aktivní při spojení s GND, max. 24 V
Výstup spíná proti GND, ochrana výstupu 100 mA, max. napětí 24 V
Vstupy IN1 a IN2 jsou kompatibilní s impulzním výstupem elektroměrů třídy B dle ČSN EN 62053-31
Vstupy TH pro teplotní snímač (JB-TS-PT1000) rozsah -30 až +125 °C (max. délka připojení 10m)
Pomocný napájecí výstup +5 V DC / max.100 mA, nezálohováno
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +40 °C
Krytí přední panel IP20
Rozměry(bez antény) 90 x 36 x 58 mm
Hmotnost 140 g
Bezpečnost ČSN EN 62368-1
EMC ČSN ETSI EN 301 489-7, ČSN EN 55024, ČSN EN 55032, ČSN EN 60730-1
Radiové vyzařování ČSN ETSI EN 301 511

VýrobceJablotron
PopisTechnické parametry