Obchodní podmínky

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, písemně, pomocí služby skype, příp.osobně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky, příp.úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata okamžitě. Pokud je přijata v čase běžné pracovní doby ,bude ihned zpracována. Následně budete kontaktováni naším pracovníkem, který Vás seznámí se stavem Vaší objednávky a možnostmi dodání.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

BALNÉ A POŠTOVNÉ

V RÁMCI ČR: Objednané zboží vám zašleme službou PPL (120Kč/balík - dodání 2.den) , Českou poštou (120Kč/balík - dodání 2.den buď na cílové poště - služba "na poštu" nebo na adresu - služba "do ruky"), . Za DOBÍRKU je připočteno 30Kč. Uvedené ceny jsou uvažovány pro zásilky o hmotnosti do 10kg (PPL a Česká Pošta.Cena za přepravu se může nepatrně lišit v případě vyšší hmotnosti či objemu objednaného zboží. Zboží je možné také vyzvednout na adrese sídla firmy v Hradci Králové. V případě, že jste na naší rozvozové trase, můžete (po předchozí domluvě) využít možnosti bezplatného doručení dodavatelem. Při objednávce nad 10.000,- Kč bez DPH neplatíte žádné poplatky za přepravu. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikace jednotlivé objednávky.

NA SLOVENSKO: Objednané zboží vám zašleme službou PPL , nebo Českou poštou (dopravné bude řešeno individuelně) - termín dodání 2-3 dny.

DODACÍ LHŮTA

Při objednávce do 15. hod. bude zboží expedováno (připraveno k převzetí) ještě týž den. Při objednávce po 16. hod. bude zboží expedováno následující pracovní den. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Zboží lze vrátit do 90 dnů a to pouze v případě, že je plně funkční, kompletní, bez známek použití a dodavatel s tím souhlasí. Pokud se jedná o zboží, které je běžně skladem a pravidelně se prodává, je při vrácení do 30 dnů vráceno 100% pořizovací ceny, od 31 dnů do 90 dnů pak 70% pořizovací ceny. Pokud se během této doby změnila cena produktu, je použita pro výpočet aktuální cena produktu v době vrácení. Pokud se jedná o zboží které je na objednávku, závaznou objednávku, na zakázku sestavované, či atypické, tedy není běžně skladem, je při vrácení do 30 dnů vráceno 70% pořizovací ceny, od 31 dnů do 90 dnů pak 50% pořizovací ceny a to pouze předem s konzultací a souhlasem dodavatele. V případě poškozeného obalu bude odběrateli účtována z pořizovací ceny další srážka ve výši 20%. V případě nekompletního či poškozeného zboží bude odběrateli účtována cena náhradních dílů, vč. práce servisního technika. V případě vrácení zboží z důvodu neodstranitelné vady výrobku bude odběrateli nabídnuta alternativní náhrada, nebo vráceno 100% pořizovací ceny, dle volby dodavatele.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Doporučujeme: Při viditelném poškození obalu doručeného zboží pořiďte fotodokumentaci, případně nepřebírejte balík.

Na veškeré zboží (mimo spotřebního) se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 1. a) opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání
 2. b) úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou
 3. c) poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina)
 4. d) poškození živelnou pohromou
 5. e) závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
 6. f) poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace
 7. g) poškození způsobené nedodržením instalačního návodu
 8. h) poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno
 9. i) zboží, které má porušenou záruční plombu nebo jinou část zajišťující ochranu proti neodborné manipulaci.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

.