MHU 117

MHU 117
Analogová modulární adresovatelná ústředna s kapacitou až 3072 adres. Grafický displej se signalizačními LED a ovládacími tlačítky. Ústředna obsahuje: systémovou desku DSY-2, desku zdroje DZD-1, pozice pro instalaci druhého zdroje DZD-1, 12 slotů pro volitelné desky, 1x napájecí zdroj 230Vst / 24Vss / 5A, prostor pro 2x Aku 12V/40Ah (v ústředně), nebo 2x Aku 12V/38 - 65Ah (v exter. boxu), rozměry 458 x 606 x 202mm,  -5°C až +40°C.
Nákup je povolen jen pro přihlášené uživatele.Přihlásit se|Registrujte se
Kód06XP.7610931PNÚstředna analogová - 3072 adresVýrobceLites

Analogová modulární adresovatelná ústředna s kapacitou až 3072 adres. Grafický displej se signalizačními LED a ovládacími tlačítky. Ústředna obsahuje: systémovou desku DSY-2, desku zdroje DZD-1, pozice pro instalaci druhého zdroje DZD-1, 12 slotů pro volitelné desky, 1x napájecí zdroj 230Vst / 24Vss / 5Aprostor pro 2x Aku 12V/40Ah (v ústředně), nebo 2x Aku 12V/38 - 65Ah (v exter. boxu), rozměry 458 x 606 x 202mm,  -5°C až +40°C.

 

Elektronika ústředny je zabudována v plechové skříni s víkem. V horní části víka je panel s grafickým displejem 320x240 bodů, signalizačními diodami a ovládacími tlačítky. Uvnitř skříně jsou desky s elektronikou, osazené (vyjma silových prvků) prvky pro povrchovou montáž.

Obsluha ústředny se provádí pomocí multifunkčních tlačítek a ovládacího menu ve 4 stupních přístupu (dle ČSN EN 54-2) znemožňující zásah nepovolaných osob.

Ústředny umožňují modulární řešení jejich osazení do rackového zakladače. Sloty desky systémové a desky zdrojové mají přednastavené umístění. Ústředna MHU 116 obsahuje 6 uživatelských slotů a ústředna MHU 117 12 uživatelských slotů pro osazení desky adresných linek, desky konvenčních smyček, desky vstupů a výstupů, desky pro připojení zařízení master a slave a desku periferií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO.

Deska linková obsahuje dvě kruhové linky, z nichž každá umožňuje připojení 128 adresovatelných hlásičů a linkových prvků. Linku kruhovou je možné rozdělit na dvě linky jednoduché. Hlásiče a prvky se připojují na vedení hlásicí linky paralelně, vedení linek lze větvit. Číslo prvku (adresa) se nastavuje pomocí přípravku adresovacího MHY 535.

Deska smyček obsahuje 12 konvenčních smyček pro připojení až 25 neadresovatelných hlásičů. V systému je možné propojit až 16 ústředen a tabel obsluhy. Všechny tyto ústředny a tabla zobrazují informace o celém systému a umožňují jeho plné ovládání, pokud není konfiguračním programem systém
rozdělen na podsystémy.

K ústředně je možno připojit tiskárnu, konfigurační PC, PC nadstavbu, ZDP, OPPO a KTPO.

Pomocí konfiguračního programu lze tvořit vzájemné vazby mezi jednotlivými vstupy a výstupy všech ústředen v systému (např. bodové a tlačítkové hlásiče, vstupní/výstupní prvky na hlásicích linkách, desky vstupů a výstupů).

Technické parametry
  MHU 116 MHU 117
Napájení
a) Základní zdroj 230 V (+10%, -15%)
Frekvence sítě 50 Hz ± 5%
b) Náhradní zdroj
olověný akumulátor plynotěsný 2 × 12 V 2 × 12 V
kapacita uvnitř ústředny 12 Ah 40 Ah
kapacita vně ústředny 38 Ah 38 Ah ÷ 65 Ah
Hlásicí linky (adresné hlásiče a prvky)
Počet uživatelských slotů 6 12
Počet hlásičů celkem max. 1536 max. 3072
Počet linek kruhových max. 12 max. 24
Počet linek jednoduchých max. 24 max. 48
Počet hlásičů na lince kruhové max. 128
Počet hlásičů na lince jednoduché max. 64 (32 dle ČSN EN 54-2)
Proud adresovatelných hlásičů celkový max. 130 mA max. 130 mA
Odpor vedení linky max. 100 Ω
Kapacita vedení linky max. 200 nF
Typy adresných linek dvoudrátový adresovatelný systém LITES
Další parametry (dle použitých volitelných desek)  
DSY-2 Deska systémová, USB, RS232, slot microSD karty, 1x kontaktní vstup, 3x relé. výstup
DZD-1 Deska zdroje, konektory pro síťové zdroje a akumulátory, 2x napájecí výstup
DLI-1 Deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince
DSM-1 Deska smyčková, 12 konvenčních smyček, až 25 neadresovatelných hlásičů na smyčku
DSL-1 Deska komunikace SLAVE RS485, max. 16 zařízení
DMA-1 Deska komunikace MASTER RS485/422, max. 16 zařízení
DPE-1 Deska periferií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO
DVV-1 Deska vstupně/výstupní, 8x vstup (hlídaný, kontaktní, izolovaný), 6x reléový výstup s přep. kon.
DVV-2 Deska výstupů, 12x reléový výstup s přepínacím kontaktem
DVV-3 Deska vstupně/výstupní, 6x vstup (hlídaný, kontaktní, izolovaný), 12x otevřený kolektor
DVV-4 Deska vstupů, 16x vstup (hlídaný, kontaktní, izolovaný)
DVV-5 Deska vstupně/výstupní, 8x vstup (hlídaný, kontaktní, izolovaný), 8x hlídané relé

 

Pracovní podmínky
Ústředna je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3.
Rozsah pracovních teplot -5°C až +40°C
Relativní vlhkost vzduchu ≤ 75%, 10 dní v roce 95%, v ostatních dnech příležitostně 85%
Atmosférický tlak (86 ÷ 106) kPa
Montážní poloha svislá na stěny bez otřesů
VýrobceLites
PopisTechnické parametry